نشت فعالان اقتصادی با وزیر نفت در اتاق تهران [شبکه دو- 1 دی ۹۴- 20:30] - 1394/10/02