گردهمایی فعالان اقتصادی اتاق تهران و هیات تجاری ژاپن(جترو)- (شبکه یک- 26 آبان 94) - 1394/08/27