رونمایی از طرح «بنای ایران» در اتاق تهران - 1400/02/27