امضای تفاهم نامه همکاری سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران - 1399/06/16