مراسم امضای دو تفاهم نامه در راستای طرح اقدام ملی تولید مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی - 1399/04/02