بازدید رییس اتاق تهران از نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی - 1397/09/05