سی و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1397/02/18 - 1397/02/18