سی و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1396/08/30 - 1396/08/30