نشست مشترک فعالان اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا به میزبانی اتاق تهران - 1396/08/20 - 1396/08/20