سی و هشتمین نشست شورای گفت و گو تهران - 1396/07/29 - 1396/07/29