حضور سفیر چین در اتاق تهران و دیدار با فعالان اقتصادی - 1396/05/18 - 1396/05/18