نشست خبری مراسم اعطای نشان امین‌الضرب به کارآفرینان و پیکسوتان عرصه تولید و تجارت-1395/10/27 - 1395/10/27