افتتاح نمایشگاه های بین المللی لبنیات و نوشیدنی ها صنایع وابسته - 1395/06/23 - 1395/06/23