گردهمایی روسای اتاق های بازرگانی کشور در جزیره کیش- 29دی تا 2بهمن 94 - 1394/11/03 - 1394/11/03