مراسم تجلیل از پیشکسوتان اتاق‌های بازرگانی ایران در مشهد - 1394/05/18