سومین نشست هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران - 1394/04/16