نشست فوق العاده هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران - 1394/02/22