ثبت نام هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران - روز چهارم- 93/11/07 - 1393/11/07