چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم09/02/93 - 1393/02/09