سی و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم13/12/92 - 1392/12/13