سی و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم12/06/92 - 1392/06/12