مراسم ترحیم حاج اکبر هریسچیان عضو فقید هیات نمایندگان اتاق تهران - 21/09/91 عکس : اتاق تهران - 1391/09/21