بیست و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم25/07/91 - عکس :اتاق تهران - 1391/07/29