نشست فعالان اقتصادی با سفرای ایران در پاکستان و افغانستان - عکس : اتاق تهران - 10 / 02 / 91 - 1391/02/10