چهل و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 14 دي ماه 89 - 1389/10/15