سی امین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 10آذر 88 - عکس : اتاق تهران - 1388/09/10