محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران خبر داد

 چند شرکت دانش بنیان ایرانی درحال تولید مواد اولیه داروی فایزر هستند

تاريخ 1400/09/03 ساعت 15:16

محمود نجفی عرب، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید که بعید به نظر می‌رسد که شرکت فایزر در زمینه  تولید داروی کرونا با ایران همکاری کند اما چند شرکت دانش بنیان در کشور درحال تولید ماده اولیه این دارو هستند.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به افت 5 درصدی تولید صنایع دارویی در مهرماه، دلیل کاهش تولید در این بخش را افت تقاضا در بازار و نیز کمبود مواد اولیه در صنایع عنوان کرد.

محمود نجفی عرب با بیان اینکه شرکت‌های دارویی با مساله کاهش فروش مواجه هستند، گفت: به دلیل شیوع بیماری کرونا، مردم مراجعه به پزشکان، درمان برخی بیماری‌ها و انجام اعمال جراحی غیراورژانسی خود را به تاخیر انداخته اند و به همین واسطه، مصرف دارو کاهش یافته است. بنابراین شرکت‌های دارویی با  کاهش تقاضا در بازار مواجه هستند.

نجفی عرب افزود: البته افت تقاضا در حوزه دارو به تغییر ارز برخی اقلام دارویی نیز بازمی‌گردد. ارزی که به تامین مواد اولیه برخی داروها، از جمله داروهای OTC و داروهایی که مردم معمولا بدون نسخه از داروخانه ها تهیه می کردند از ارز ترجیحی به ارز نیمایی تغییر پیدا کرده و این مساله، قیمت این اقلام و برخی مکمل‌ها را افزایش داده است.بنابراین با افزایش قیمت، مصرف کاهش یافته‌است. همچنین تولید شرکت‌های تولیدکننده داروهای رمدسیویر و فاویپیراویر نیز به دلیل کاهش شیوع بیماری و تغییر پروتکل‌های درمانی کرونا کاهش یافته است.

او در ادامه به برخی مشکلات صنایع دارویی در حوزه تولید اشاره کرد و گفت: صنایع دارویی با کمبود مواد اولیه مواجه هستند. در واقع از آنجا که برای تامین مواد اولیه برخی داروها باید ارز ترجیحی تخصیص داده شود، دسترسی به این ارز با محدودیت‌هایی مواجه است و این مساله روی تامین مواد اولیه و تولید دارو اثر گذاشته است.

 نجفی عرب با بیان اینکه «سرانه مصرف دارو در ایران، کمتر از مصرف جهانی و حتی کشورهای مشابه است» افزود: انتظار می رود که کاهش مصرف و تولید دارو در کشور، طی ما‌ه های آینده به تعادل برسد.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره مجوز شرکت فایرز برای تولید داروی پاکسلوید در برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران و نوع مواجهه کشورمان با این مساله گفت: بعید به نظر می رسد که شرکت فایزر در این زمینه با ایران همکاری کند اما چند شرکت دانش بنیان در کشور درحال تولید ماده اولیه این دارو هستند.