آمار کل " واردات از" کشور (هنگ كنگ) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 17031000 ملاس ها? ن?شکر 7,680 295,318,070 Rls. 8,998 $
202 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 74020000 مس تصفيه نشده, آنودا زمس برا ي تصفيه ا لکتروليتيک`. 3,600 293,632,920 Rls. 7,848 $
203 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 1,487 286,501,200 Rls. 8,130 $
204 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 80 282,663,000 Rls. 8,700 $
205 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85044070 سلفS.M.D 194 278,427,060 Rls. 8,460 $
206 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 1,230 276,871,000 Rls. 7,400 $
207 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 486 275,436,000 Rls. 7,454 $
208 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1,162 270,445,000 Rls. 8,217 $
209 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 1,867 269,916,391 Rls. 8,294 $
210 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,200 264,179,286 Rls. 7,497 $
211 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 1,140 256,506,000 Rls. 7,117 $
212 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 1,200 254,565,000 Rls. 7,500 $
213 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 2,090 253,793,089 Rls. 7,771 $
214 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 96 253,246,562 Rls. 7,423 $
215 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85333100 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت حدا کثر 20 وا ت 272 247,163,175 Rls. 7,245 $
216 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 726 243,496,250 Rls. 6,550 $
217 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 68 242,295,000 Rls. 7,250 $
218 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 834 236,219,250 Rls. 6,375 $
219 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 2,700 235,432,206 Rls. 7,173 $
220 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85044070 سلفS.M.D 483 221,262,000 Rls. 6,810 $
221 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 483 219,348,000 Rls. 6,759 $
222 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 1,058 217,665,136 Rls. 6,448 $
223 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 95064020 توپ تنيس روي ميز 200 216,620,202 Rls. 6,582 $
224 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85044050 کنترل دور موتورInverter 391 214,276,950 Rls. 6,225 $
225 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 370 211,897,500 Rls. 5,700 $
226 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 54025100 نخ يک لا از نايلون ياساير پلي آميدها، بابيش ا ز50 دور در متر,غير ازنخ دوخت آماده نشده براي خرده فروشي وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,502 208,091,796 Rls. 5,631 $
227 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 650 203,105,800 Rls. 6,200 $
228 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,500 201,315,170 Rls. 5,397 $
229 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 559 196,386,200 Rls. 5,300 $
230 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 1,650 192,503,675 Rls. 5,915 $
231 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 1,000 192,220,800 Rls. 5,752 $
232 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 90138090 سايروسايل دا ري کريستال مايع وا لات ودستگاههاي ا پتيکي ,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,417 191,572,878 Rls. 5,798 $
233 1 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 873 190,833,602 Rls. 5,883 $
234 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 10,000 189,231,700 Rls. 5,073 $
235 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,650 189,051,000 Rls. 5,800 $
236 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 1,101 184,830,100 Rls. 4,940 $
237 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 62 182,106,576 Rls. 4,982 $
238 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 95071000 چوبهاي ماهيگيري. 63 181,021,418 Rls. 5,282 $
239 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 6,540 172,492,000 Rls. 4,640 $
240 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85340000 مدا رهاي چاپي 182 168,595,700 Rls. 4,550 $
241 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84431200 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه صفحهکاي (Sheetfed) ، نوع دفتري (office) (با استفاده از صفحات (كاغذ) با يك طرف نه بيش از 22 سانتيمتر و طرف ديگر نه بيش از 36 سانتيمتر درحالت تا نشده) (قط متن فرانسه) 4,200 167,328,000 Rls. 4,702 $
242 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 490 167,097,150 Rls. 4,950 $
243 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 414 161,151,666 Rls. 4,966 $
244 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 740 159,332,200 Rls. 4,300 $
245 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 912 156,730,398 Rls. 4,202 $
246 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 2,010 151,339,425 Rls. 4,071 $
247 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 6,176 150,785,250 Rls. 4,125 $
248 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 74050000 آلياژهاي مادرا زمس. 500 150,768,360 Rls. 4,380 $
249 1 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 473 150,692,550 Rls. 4,650 $
250 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 91081900 ک ک ساير 21 149,929,304 Rls. 4,538 $
251 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 500 146,105,575 Rls. 3,905 $
252 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 54041990 ساير تک رشته هاي سنتتيک از ساير مواد سنتتيک 67 دسي تکس يا بيشتر غير مذکور در جاي ديگر 102 137,909,205 Rls. 4,042 $
253 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 315 137,547,500 Rls. 3,700 $
254 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 1,124 136,097,675 Rls. 3,661 $
255 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 170 132,305,340 Rls. 3,559 $
256 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 90 123,403,476 Rls. 3,502 $
257 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 78019920 آلياژهاي سرب به صورت كارنشده 400 123,114,600 Rls. 3,301 $
258 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 515 122,195,187 Rls. 3,434 $
259 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 520 121,848,480 Rls. 3,744 $
260 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 112 118,960,000 Rls. 3,200 $
261 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 200 116,682,210 Rls. 3,555 $
262 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 3,400 114,264,860 Rls. 3,092 $
263 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 858 112,703,600 Rls. 3,050 $
264 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,147 110,698,825 Rls. 2,988 $
265 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 410 110,465,715 Rls. 2,962 $
266 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 95067000 ا سکيت روي يخ وا سکيت روي زمين, کفشهاي ا سکيتينگ دا را ي ملحقات ا سکيت. 397 102,513,170 Rls. 2,774 $
267 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 229 96,573,022 Rls. 2,963 $
268 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 154 95,252,472 Rls. 2,922 $
269 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 480 91,726,200 Rls. 2,459 $
270 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 480 88,014,300 Rls. 2,382 $
271 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 270 85,268,260 Rls. 2,286 $
272 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,750 83,643,750 Rls. 2,250 $
273 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 515 82,776,463 Rls. 2,547 $
274 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 230 78,067,500 Rls. 2,100 $
275 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 160 76,952,250 Rls. 2,070 $
276 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 5,544 76,943,504 Rls. 2,134 $
277 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 510 72,186,592 Rls. 2,224 $
278 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 337 68,327,670 Rls. 1,985 $
279 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 416 66,104,336 Rls. 1,784 $
280 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 332 65,799,750 Rls. 1,770 $
281 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84439920 ک ک ک اجزا و قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي مورد مصرف در چاپگر به استثناي قطعات كارتريج 624 62,566,420 Rls. 1,689 $
282 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 95064090 سايرا شيا و ا دوا ت برا ي تنيس روي ميزبجز را کت 329 60,856,003 Rls. 1,632 $
283 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 800 56,079,212 Rls. 1,518 $
284 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,429 55,747,620 Rls. 1,500 $
285 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 40 53,571,929 Rls. 1,650 $
286 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 375 51,580,312 Rls. 1,388 $
287 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 438 49,889,506 Rls. 1,346 $
288 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 37024400 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز105mmولي ا ز610mmبيشترنباشد 850 47,421,920 Rls. 1,271 $
289 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 1,695 46,136,978 Rls. 1,381 $
290 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 369 44,601,064 Rls. 1,207 $
291 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 600 42,259,110 Rls. 1,290 $
292 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 27101920 گريس 570 39,169,260 Rls. 1,112 $
293 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 380 39,033,750 Rls. 1,050 $
294 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 200 38,994,000 Rls. 1,200 $
295 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 111 38,847,875 Rls. 1,045 $
296 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 90 37,740,560 Rls. 1,040 $
297 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 145 37,695,700 Rls. 1,156 $
298 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 610 37,527,154 Rls. 1,006 $
299 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 316 35,536,767 Rls. 950 $
300 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 252 33,680,550 Rls. 906 $
مجموع کل
14,729,076,142 ريال
مجموع کل
421,635 دلار