آمار کل " واردات از" کشور (هنگ كنگ) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 5,528 1,385,776,304 Rls. 38,434 $
102 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 6,500 1,384,759,668 Rls. 37,010 $
103 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 5,159 1,338,335,823 Rls. 41,257 $
104 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 64,199 1,334,928,326 Rls. 41,087 $
105 1 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 32,040 1,321,726,896 Rls. 40,746 $
106 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 6,256 1,318,826,930 Rls. 40,586 $
107 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 1,381 1,304,890,922 Rls. 36,208 $
108 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 51,040 1,278,359,040 Rls. 34,167 $
109 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 20,000 1,271,701,933 Rls. 38,641 $
110 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 5,211 1,259,018,062 Rls. 38,255 $
111 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 2,905 1,231,634,470 Rls. 33,208 $
112 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 4,000 1,221,405,460 Rls. 32,963 $
113 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 105,170 1,202,825,082 Rls. 32,248 $
114 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 8,000 1,189,951,000 Rls. 32,200 $
115 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 95064010 را کت براي تنيس روي ميز 3,210 1,188,042,211 Rls. 31,852 $
116 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85287210 ---گيرنده تلويزيون حتي توأم شده با دستگاه پخش ويديو وبازي از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه 2,826 1,178,797,596 Rls. 31,604 $
117 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 3,620 1,163,647,565 Rls. 35,357 $
118 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 5,050 1,154,482,500 Rls. 31,074 $
119 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 10,376 1,146,582,675 Rls. 30,645 $
120 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 9,730 1,141,089,300 Rls. 33,150 $
121 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 250 1,126,590,750 Rls. 34,675 $
122 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 3,591 1,112,503,200 Rls. 34,290 $
123 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 10,472 1,101,304,166 Rls. 29,722 $
124 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 720 1,072,800,000 Rls. 30,000 $
125 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 835 1,068,071,480 Rls. 31,640 $
126 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 8,202 1,060,374,318 Rls. 28,617 $
127 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 999 1,054,682,200 Rls. 32,462 $
128 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 3,150 1,046,937,650 Rls. 28,850 $
129 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 1,300 961,192,270 Rls. 29,285 $
130 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 150,000 957,194,890 Rls. 26,560 $
131 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 1,035 926,593,500 Rls. 28,471 $
132 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 2,893 915,992,000 Rls. 24,640 $
133 1 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,860 911,226,800 Rls. 28,100 $
134 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 2,650 882,594,888 Rls. 23,663 $
135 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 29032200 تري کلرو ا تيلن 19,720 858,311,694 Rls. 25,159 $
136 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 38160090 کک ک کک ساير 26,000 857,782,224 Rls. 25,272 $
137 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 555 846,951,200 Rls. 26,105 $
138 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 29032200 تري کلرو ا تيلن 19,720 823,767,960 Rls. 25,146 $
139 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85064030 قوه هاي دکمه اي(round cell) بااكسيد نقره 115 815,708,125 Rls. 23,149 $
140 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 11,687 807,003,070 Rls. 24,675 $
141 1 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 634 801,218,600 Rls. 24,700 $
142 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 2,690 797,402,080 Rls. 21,520 $
143 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 11,264 775,316,500 Rls. 21,961 $
144 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 18,688 766,843,392 Rls. 20,628 $
145 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,400 755,301,952 Rls. 23,172 $
146 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 2,050 751,281,600 Rls. 22,480 $
147 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 395 738,804,360 Rls. 19,992 $
148 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 2,590 730,488,750 Rls. 19,650 $
149 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 4,728 720,357,550 Rls. 22,199 $
150 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 13,995 717,960,294 Rls. 19,922 $
151 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 95064020 توپ تنيس روي ميز 485 714,361,523 Rls. 19,152 $
152 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 13,995 701,619,732 Rls. 19,904 $
153 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 95073000 قرقره هاي ماهيگيري. 347 693,051,127 Rls. 20,221 $
154 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 7,413 691,149,735 Rls. 18,652 $
155 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,420 686,462,404 Rls. 18,526 $
156 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 7,153 682,322,490 Rls. 21,001 $
157 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 13,995 677,167,668 Rls. 19,758 $
158 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 47,025 616,949,249 Rls. 16,489 $
159 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 2,509 615,240,600 Rls. 16,506 $
160 1 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 54,000 580,505,616 Rls. 17,908 $
161 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 3,500 580,426,062 Rls. 15,561 $
162 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 10,900 569,424,000 Rls. 16,000 $
163 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 25070010 کائولن 110,000 566,049,000 Rls. 15,276 $
164 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 2,923 544,949,643 Rls. 16,793 $
165 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,274 538,351,164 Rls. 16,567 $
166 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 710 529,635,375 Rls. 15,525 $
167 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 82083000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي وسائل آشپزخانه يابراي ماشين هاي صنايع غذايي 1,063 529,272,810 Rls. 14,190 $
168 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 900 528,600,000 Rls. 15,000 $
169 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 3,282 528,413,600 Rls. 14,300 $
170 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 82100000 وسائل مکانيکي دستي، بوزن 10کيلوگرم ياکمترکه برا ي تهيه غذا يانوشابه بکارميروند. 2,805 507,362,586 Rls. 13,729 $
171 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,577 486,347,430 Rls. 13,095 $
172 1 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 38231100 اسيد استئاريك 16,000 483,412,320 Rls. 14,913 $
173 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 5,400 475,860,728 Rls. 12,758 $
174 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 90321000 ترموستات 850 472,242,150 Rls. 14,535 $
175 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 3,000 463,503,033 Rls. 13,154 $
176 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 90321000 ترموستات 790 456,223,104 Rls. 13,651 $
177 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 3,500 451,095,396 Rls. 12,174 $
178 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 3,600 446,100,000 Rls. 12,000 $
179 1 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 800 432,983,200 Rls. 13,379 $
180 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 17031000 ملاس ها? ن?شکر 11,520 425,419,560 Rls. 13,072 $
181 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 1,453 413,141,186 Rls. 11,458 $
182 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 3,000 410,062,300 Rls. 12,020 $
183 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 91118000 ک ساير قابکها 225 407,755,695 Rls. 10,969 $
184 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 5,250 398,020,770 Rls. 10,638 $
185 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85065030 قوه هاي دکمه اي ( cell round) باليتيوم 300 396,429,000 Rls. 11,000 $
186 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 91139000 بندودستبندساعت مچي,جيبي وهمانندوقطعات آنها,غير فلزي ،که درجاي ديگري مذکورنباشند. 219 396,066,240 Rls. 10,654 $
187 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 707 392,957,670 Rls. 10,605 $
188 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 672 377,243,400 Rls. 10,600 $
189 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84819010 مغزي برنجي شيرآلات بهدا شتي 828 375,523,240 Rls. 10,415 $
190 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85044050 کنترل دور موتورInverter 2,111 362,748,600 Rls. 10,275 $
191 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 635 352,764,781 Rls. 10,719 $
192 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 5,010 340,896,800 Rls. 9,200 $
193 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 767 339,221,120 Rls. 9,280 $
194 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85299010 تيونر مخصوص انواع تلويزيون وراديو 815 335,691,000 Rls. 9,000 $
195 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 90321000 ترموستات 124 326,758,608 Rls. 8,939 $
196 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 27101920 گريس 925 325,549,800 Rls. 10,020 $
197 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 1,420 313,915,000 Rls. 8,588 $
198 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 1,600 298,244,250 Rls. 9,150 $
199 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 936 297,333,485 Rls. 9,051 $
200 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي کالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 700 295,640,000 Rls. 8,000 $
مجموع کل
75,609,803,476 ريال
مجموع کل
2,161,767 دلار