آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 63072000 کمربندنجات وجليقه نجات. 12,760 1,207,140,000 Rls. 37,200 $
102 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 8,876 1,197,684,624 Rls. 32,808 $
103 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 12,301 1,197,441,036 Rls. 33,969 $
104 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 14,518 1,183,532,740 Rls. 32,843 $
105 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 95043000 ا سباب بازيهائيکه باسکه پول يا ژتون کارميکند,غيرا زا دوا ت برا ي بازي بولينگ 7,409 1,171,885,234 Rls. 33,340 $
106 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 15,013 1,171,681,650 Rls. 31,518 $
107 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 10,598 1,158,822,394 Rls. 35,710 $
108 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 16,000 1,151,570,560 Rls. 31,360 $
109 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 2,295 1,145,841,262 Rls. 30,720 $
110 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 22,135 1,138,143,990 Rls. 35,065 $
111 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 12,672 1,133,638,450 Rls. 32,111 $
112 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 16,000 1,129,728,000 Rls. 32,000 $
113 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 40103400 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر 13,488 1,122,572,520 Rls. 33,720 $
114 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 63072000 کمربندنجات وجليقه نجات. 15,023 1,122,100,545 Rls. 34,095 $
115 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84819040 ---اجزاء وقطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010 6,611 1,110,443,200 Rls. 33,055 $
116 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84819040 ---اجزاء وقطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010 6,690 1,093,505,110 Rls. 29,742 $
117 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 6,588 1,073,764,276 Rls. 31,361 $
118 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 11,862 1,072,846,280 Rls. 29,755 $
119 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 11,349 1,065,712,637 Rls. 31,239 $
120 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 5,212 1,051,344,000 Rls. 29,400 $
121 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 12,633 1,044,055,548 Rls. 32,185 $
122 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 15,521 1,041,261,526 Rls. 31,846 $
123 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 4,560 1,037,575,088 Rls. 28,592 $
124 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 8,163 1,028,665,000 Rls. 31,700 $
125 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 9,590 1,023,895,530 Rls. 28,770 $
126 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 14,000 1,016,092,000 Rls. 28,000 $
127 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 96110000 مهرهاي تاريخکزني، لاك و مهر كردن يا شماره زني، و همانند (از جمله وسايل براي چاپ يا چاپ برجسته برچسب)، طراحي شده براي كاركردن در دست؛ ورساد(Stick) براي كاركردن با نيروي دست و مجموعهکهاي چاپ دستي توأم شده با اين ورسادها(Sticks). 12,910 999,989,550 Rls. 30,148 $
128 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 5,934 973,745,290 Rls. 26,106 $
129 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 8,479 955,020,574 Rls. 26,585 $
130 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 16,000 941,171,600 Rls. 25,400 $
131 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 7,069 928,964,403 Rls. 26,097 $
132 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 11,321 918,444,428 Rls. 28,303 $
133 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 7,500 904,757,348 Rls. 24,932 $
134 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 15,548 876,261,410 Rls. 26,035 $
135 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 7,826 875,705,942 Rls. 23,478 $
136 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 5,317 873,252,099 Rls. 24,411 $
137 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 10,584 861,712,640 Rls. 26,560 $
138 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87141090 ک ک ک ساير 7,355 849,534,960 Rls. 24,680 $
139 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85044060 ا نوا ع UPS 3,817 839,974,284 Rls. 24,622 $
140 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 19,227 838,361,803 Rls. 22,688 $
141 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 11,705 835,795,260 Rls. 23,410 $
142 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 10,009 829,696,346 Rls. 25,568 $
143 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 7,075 827,225,158 Rls. 25,479 $
144 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 9,000 822,076,800 Rls. 22,800 $
145 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 13,973 812,580,220 Rls. 24,805 $
146 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 20,738 794,106,720 Rls. 24,480 $
147 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 7,111 791,216,965 Rls. 23,512 $
148 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,760 778,719,760 Rls. 23,569 $
149 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 5,340 778,533,010 Rls. 23,855 $
150 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 1,314 772,310,000 Rls. 23,800 $
151 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 20,100 769,388,202 Rls. 23,718 $
152 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 12,117 757,176,000 Rls. 21,000 $
153 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري کار و وانت 1,460 753,788,860 Rls. 23,245 $
154 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 10,630 750,563,040 Rls. 21,260 $
155 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,475 746,028,374 Rls. 23,001 $
156 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 9,555 744,601,517 Rls. 20,063 $
157 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 12,639 744,488,646 Rls. 22,946 $
158 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 7,133 736,596,378 Rls. 21,399 $
159 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 6,207 730,545,672 Rls. 20,693 $
160 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 5,360 720,198,071 Rls. 19,106 $
161 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 8,861 719,718,480 Rls. 22,152 $
162 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 5,028 719,256,270 Rls. 19,463 $
163 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 96110000 مهرهاي تاريخکزني، لاك و مهر كردن يا شماره زني، و همانند (از جمله وسايل براي چاپ يا چاپ برجسته برچسب)، طراحي شده براي كاركردن در دست؛ ورساد(Stick) براي كاركردن با نيروي دست و مجموعهکهاي چاپ دستي توأم شده با اين ورسادها(Sticks). 11,664 719,148,820 Rls. 22,172 $
164 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 8,976 716,450,400 Rls. 21,600 $
165 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 2,990 710,191,440 Rls. 21,495 $
166 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 4,910 702,593,387 Rls. 21,182 $
167 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 22,845 691,184,385 Rls. 19,170 $
168 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 9,300 687,350,400 Rls. 21,120 $
169 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 5,100 686,028,130 Rls. 19,027 $
170 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 6,883 655,117,120 Rls. 19,828 $
171 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 2,764 642,668,400 Rls. 19,800 $
172 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 6,499 617,213,252 Rls. 18,236 $
173 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 5,070 609,590,704 Rls. 18,450 $
174 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 4,920 606,983,110 Rls. 18,730 $
175 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 4,821 594,435,542 Rls. 18,181 $
176 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 5,115 593,835,000 Rls. 18,300 $
177 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 9,202 592,073,050 Rls. 17,914 $
178 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 63072000 کمربندنجات وجليقه نجات. 7,796 590,941,260 Rls. 16,770 $
179 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 1,618 588,126,825 Rls. 18,124 $
180 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري کار و وانت 962 583,611,480 Rls. 15,792 $
181 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 8,800 576,223,200 Rls. 16,480 $
182 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 4,042 575,106,560 Rls. 17,152 $
183 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 14,907 572,053,722 Rls. 17,472 $
184 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري کار و وانت 1,350 571,018,175 Rls. 17,605 $
185 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 5,300 558,302,250 Rls. 17,205 $
186 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87149120 ک ک ک قطعات سه پارچه و هفت پارچه 2,876 557,292,160 Rls. 15,040 $
187 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 4,798 553,437,275 Rls. 16,368 $
188 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87141090 ک ک ک ساير 2,807 548,835,984 Rls. 15,546 $
189 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 4,850 538,291,260 Rls. 16,596 $
190 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 4,514 533,413,950 Rls. 16,342 $
191 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 5,161 526,479,955 Rls. 15,584 $
192 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 2,955 522,785,400 Rls. 14,835 $
193 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,400 518,848,200 Rls. 14,040 $
194 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 1,658 501,843,900 Rls. 15,420 $
195 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 1,762 497,338,200 Rls. 13,800 $
196 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 6,442 493,255,200 Rls. 15,200 $
197 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري کار و وانت 1,270 487,042,050 Rls. 15,009 $
198 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 62129000 بندشلوا ر,بندجورا ب وا شياءهمانند حتي كشباف وقلاب باف 3,312 485,399,107 Rls. 14,958 $
199 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 96 479,264,000 Rls. 13,600 $
200 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 4,811 477,231,880 Rls. 14,540 $
مجموع کل
80,623,454,413 ريال
مجموع کل
2,350,156 دلار