آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهركرد آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 83,600 135,523,152,879 Rls. 4,544,174 $
2 12 1394 شهركرد آلمان 84141000 - تلمبه هاي خلاء 114,700 113,064,553,864 Rls. 4,092,242 $
3 12 1394 شهركرد آلمان 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 218,215 44,875,049,538 Rls. 1,528,442 $
4 12 1394 شهركرد آلمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 9,100 21,485,546,598 Rls. 711,395 $
5 12 1394 شهركرد آلمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 83,765 18,141,153,342 Rls. 601,079 $
6 12 1394 شهركرد آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,300 6,646,748,896 Rls. 220,208 $
7 12 1394 شهركرد آلمان 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 34,410 656,660,000 Rls. 21,812 $
مجموع کل
340,392,865,117 ريال
مجموع کل
11,719,352 دلار