نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی ایران
رئيس تشکل: عباداله محمد ولی
تلفن: 66340095
پست الکترونيک: info@jmeu.ir
آدرس وب سايت: www.jmeu.ir
آدرس: خ فردوسی نرسیده به میدان فردوسی - مرکز تجارت جهانی فردوسی - طبقه 5 - واحد 27
بازگشت