نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن شرکتهای مشاور سرمایه گذاری و نظارت بر طرحها
رئيس تشکل: رضا پدیدار
تلفن: 88740188
پست الکترونيک: Aics1385@gmail.com
آدرس وب سايت: www.aics.ir
آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان قندی، کوچه 13، پلاک9 ،طبقه دوم
بازگشت