نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران
رئيس تشکل: محمد ایروانی
تلفن: 88330952-3
پست الکترونيک: info@kep-co.com
آدرس: خ شیخ بهایی جنوبی- بلوار آزادگان- خ 21 متری شرقی- کوچه دبستان- پلاک 3 واحد 1
بازگشت