نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)
رئيس تشکل: سعید مهتدی
تلفن: 88344987-9
پست الکترونيک: info@satsa.ir
آدرس وب سايت: www.satsa.ir
آدرس: بلوار کریم خان زند-بین ایرانشهر و خردمند جنوبی- پلاک 102 طبقه اول غربی
بازگشت