نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان مولیبدن
رئيس تشکل: علی نصیری طوسی
تلفن: /77609582/09128216440
پست الکترونيک: info@molybdenunm-ngo.com
آدرس وب سايت: www.molybdenum-ngo.com
آدرس: تهران- خيابان شريعني - بالاتر از سينما سروش- كوچه حسيني نژاد- پلاك 15-واحد 5 - طبقه سوم
بازگشت