نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ایران
رئيس تشکل: قدیر قیافه
تلفن: 88661896-88652539-88652798
پست الکترونيک: info@iropex.ir
آدرس: خ گاندی جنوبی- خ 17-پلاک 11 طبقه اول
بازگشت