نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن تولیدکنندگان ماالشعیر و مالت
رئيس تشکل: کمال الدین بایرامی
تلفن: 44504775
پست الکترونيک: info@behnooshiran.com
آدرس: کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج-خیابان شهید پوری
بازگشت