نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
رئيس تشکل: مهندس مهرداد اکبریان
تلفن: 88652539-88652798
پست الکترونيک: info@iropex.ir
آدرس وب سايت: www.iropex.ir
آدرس: تهران - خ گاندی جنوبی- خیابان 19-پلاک 23- طبقه 2- واحد 4
بازگشت