نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف
رئيس تشکل: آقای حمید صمدی
تلفن: 88997010-15
پست الکترونيک: l.hashemi2012@gmail.com
آدرس وب سايت: www.aipod.ir
آدرس: میدان ولیعصر-بلوار کشاورز-خ کبکانیان-نبش کوچه 5 پلاک 14 واحد 4
بازگشت