نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان انواع چیپس و فرآورده های حجیم شده بر پایه ذرت
رئيس تشکل: عباسعلی رنجبریان
تلفن: 88881369/88798326/22888618-9
آدرس: خیابان آفریقا-بالاترازجهان کودک-برج نگین-واحد305و307
بازگشت