نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران
رئيس تشکل: سید علی کهفی قانع
تلفن: 88102505
پست الکترونيک: info@electricalpanel.org
آدرس وب سايت: www.electricalpanel.org
آدرس: خیابان ولیعصر-سه راه دکتربهشتی(مستوفی سابق)- ضلع شمالی پله سوم- (آسانسور) -پلاک 59-واحد5
بازگشت