نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن تولیدکنندگان بذر ایران
رئيس تشکل: آقای سید مجید سجادی(دبیر)
تلفن: 66901106
پست الکترونيک: info@caspianseeds.com
آدرس وب سايت: www.caspianseeds.com
آدرس: خیابان آزادی- نبش دکتر قریب- پلاک 117- طبقه اول- واحد یک
بازگشت