نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن پسته ایران
رئيس تشکل: سیدمحمود ابطحی
تلفن: 88947300-88947400
پست الکترونيک: info@iranpistachio.org
آدرس وب سايت: www.iranpistachio.org
آدرس: تهران، خیابان كريمخان – خیابان استاد نجات اللهی (ويلاي شمالي) – بعد از بيمارستان محب یاس- –پلاک212- واحد 4- طبقه4 - کد پستی 1597833715 کرمان- ابتدای بلوار جمهوری اسلامی- خیابان شهید لاری نجفی (20 متری نادر)- کو
بازگشت