نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن تولید کنندگان فولاد ایران
رئيس تشکل: دکتر بهرام سبحانی
تلفن: 4-88708061
پست الکترونيک: isp.association@gmail.com
آدرس وب سايت: www.steeliran.org
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، ضلع جنوبی پارک ساعی ، کوچه اسعدی، پلاک 34
بازگشت