نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن تولید کنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی ایران
رئيس تشکل: فرهاد بشارت
تلفن: 22650445-7
پست الکترونيک: irbwa@hotmail.com
آدرس: خيابان وليعصر – خیابان آفریقا –كوچه سعيدي – پلاك 96- ط 4 واحد7
بازگشت