نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن پسته ایران
رئيس تشکل: سید محمود ابطحی
تلفن: 88947300-88947400
پست الکترونيک: info@iranpistachio.org
آدرس وب سايت: www.pistachioassociation.com
آدرس: تهران، خیابان كريمخان – ويلاي شمالي – بعد از بيمارستان كوچك خان جنگلي –پ212- واحد 4- ط4
بازگشت