نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران IECS
رئيس تشکل: آرش نجفی
تلفن: /22882550/88439192
پست الکترونيک: info@iranecs.com
آدرس وب سايت: www.iranecs.com
آدرس: خ مطهری-نرسیده به شریعتی سمت چپ پلاک 3 واحد 9
بازگشت