نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن سیلوداران ایران
رئيس تشکل: اصغر دمیرچیلی
تلفن: 44266818
پست الکترونيک: info@anjomansilo.com
آدرس وب سايت: www.anjomansilo.com
آدرس: خ ستارخان-چهرراه خسرو-مجتمع اداری الماس غرب-واحد 404
بازگشت