نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه واردكنندگان دارو
رئيس تشکل: ناصر ریاحی
تلفن: 66974425-78
پست الکترونيک: office@siphi.net
آدرس: خیابان انقلاب- خ فخر رازی- کوچه فاتحی داریان- ساختمان ناشران- واحد 23- طبقه 4
بازگشت