نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه مالکان کشتی
رئيس تشکل: محمد سعیدی
تلفن: 88939095- 88925259- 88939097
پست الکترونيک: info@irsou.com
آدرس وب سايت: www.iranemka.com
آدرس: تهران - بالاتر از ميدان وليعصر – نرسيده به زرتشت - خیابان رحمتي بهمبري -پلاک 6- طبقه 5
بازگشت